Organisationen

Företaget i Sverige består av Hertz First Rent A Car AB (FRAC), som har egna uthyrningskontor, samt ett nätverk av franchisetagare och agenter. I en förlängning är Hertz Sverige i sin tur franchisetagare av Hertz International Ltd. Globalt finns Hertz i 145 länder med totalt cirka 8 000 uthyrningskontor. I det svenska nätverket arbetar ungefär 500 personer.

Kontor över hela Sverige

På 125 orter från Ystad i söder till Lannavaara i norr har vi över 200 uthyrningskontor. Av dessa drivs ett trettiotal i egen regi. Under 2010 öppnade vi ett tiotal nya enheter runt om i landet. Hertz står också bakom varumärket Freerider (transferkörningstjänst).

First Rent A Car AB ägs till 100 % av Volvo Car Sverige AB. Koncernen består förutom av moderbolaget även av de helägda dotterbolagen First Rent Invest AB och First Rent Holding AB vars huvudsakliga uppdrag är att förvalta strategiska aktieinnehav.
Hertz Sverige innehar även styrelseposter i branschförbundet Biluthyrarna och i Rese&Turistnäringen (RTS) Sverige.