Ledningsgruppen

Mattias Wäne, vd

Mattias tillträdde som vd för Hertz Sverige den 1 februari 2019.
Telefon: 08-657 30 00
E-post: mattias.wane@hertz.se

Hertz Sveriges ledningsgrupp består också av:

Anders Tärnell
Director Digital Sales & Communication
Telefon: 08-657 30 02
E-post: anders.tarnell@hertz.se

Jonas Wängsö
Inventory & Yield Director
Telefon: 08-657 30 12
E-post: jonas.wangso@hertz.se

Peter Svensson
Sales Director
Telefon: 08-657 30 24
E-post: peter.svensson@hertz.se

Martin Ekman
Franchise Manager
Telefon: 08-657 30 28
E-post: martin.ekman@hertz.se

Mikael Hernberger
Corporate Manager
Telefon: 08-657 30 55
E-post: mikael.hernberger@hertz.se

Peer Jorns
Chief Information Officer
Telefon: 08-657 30 07
E-post: peer.jorns@hertz.se

Patrik Idrén
HR Manager
Telefon: 08-657 30 21
E-post: patrik.idren@hertz.se

Martin Peick Kristensen
Chief Financial Officer
Telefon: 08-657 30 42
E-post: martin.peick-kristensen@hertz.se