Om Hertz Sverige

De senaste åren har Hertz Sverige öppnat i snitt ett nytt uthyrningskontor i månaden. En målmedveten positionering med säkerhet, kvalité och miljö som nyckelord har gett oss ett marknadsövertag gentemot våra konkurrenter.

Sedan 1960 har vi funnits där för våra kunder och kan i dagsläget erbjuda biluthyrning med över 220 kontor på drygt 125 orter runt om i landet.

Vår vagnpark

Vi tillhandahåller en modern vagnpark om cirka 10 000 fordon med marknadens bästa miljöprestanda utan att göra avkall på högsta säkerhet. Förutom personbilar erbjuder Hertz även transportfordon såsom skåpbilar, minibussar och släpvagnar.
I mitten av 1990-talet var Hertz först med att erbjuda elbilar och sedan dess har hybrid-och etanolbilar tillkommit hyrbilsflottan.

Vi arbetar med miljö

Vi följer sedan länge ISO 14001 den ledande standarden för styrning av miljöarbetet och arbetet som rör miljö och hållbarhet fortskrider. Som ett led i detta har vi, som första svenska biluthyrningsföretag, anslutit oss till den nya standarden för socialt ansvarstagande, ISO 26000. Vår ambition är att inte bara delta i detta arbete utan även vara en pådrivande faktor. Sedan 2012 stödjer vi FN:s Global Compact och dess 10 moralprinciper.

Hertz i Sverige

Hertz Sveriges affärsidé är att möta människans behov av rörelse med smarta mobilitetslösningar. Vi drivs av omtanke för våra kunder, människor och omvärld. Hertz Sverige representeras av cirka 500 anställda uppdelat på Hertz First Rent A Car AB samt ett nätverk bestående av franchisetagare och agenter. Vårt svenska huvudkontor ligger i Solna i Stockholm och vi har även administrativt kontor i Krokslätt, Mölndal där bland annat vårt Sales Center och Customer Care Center finns som arbetar främst bokning och kundtjänstrelaterade frågor. Hertz First Rent a Car AB innehar Master Franchiseavtalet att bedriva Hertz i Sverige. Hertz i Sverige är franchisetagare till Hertz International. Hertz i Sverige är ett företag inom Volvo personvagnar-sfären.