Karriär

Att det är kunnig personal som skapar Hertz Sveriges framgång är ingen hemlighet och att sporra våra anställda till utveckling inom företaget är därför viktigt för oss.

Hertz Sverige uppmuntrar och belönar goda prestationer och initiativ bland våra anställda. Här finns goda chanser till avancemang i en rolig atmosfär tillsammans med engagerade arbetskamrater. Vi arbetar fortlöpande med kompetensutveckling bland annat genom vårt samarbete med IHM Business School i Göteborg.
Hertz Sverige har 90 års erfarenhet av biluthyrning och är marknadsledande inom en bransch som är på stark frammarsch i Sverige. I vårt nätverk jobbar idag cirka 500 personer i olika delar av landet.

Som ett internationellt företag ligger det i vår natur att värna om mångfalden bland våra anställda samt att motverka alla former av diskriminering.

Registrera ditt CV i vår kompetensbank genom att göra en intresseanmälan här nedan.