Sponsring

Vi gör nytta!

Ett etiskt uppförande är grundläggande för vår verksamhet. Vi bedriver sedan länge ett omfattande partnerskap med olika intressenter och har ett nära samarbete med flera organisationer och verksamheter där vi till exempel erbjuder fria bilhyror. Vi stödjer på olika sätt organisationer inom områdena Humanitet och Etik, Miljö samt Idrott och Kultur. I linje med Hertz Standards of Business Conduct erbjuder vi inte sponsring eller bidrag till verksamheter som kan sättas i samband med alkohol, sex, spel och politik.

Här är några organisationer och verksamheter vi stödjer.