Om ISO

Äntligen finns ett ramverk för systematiskt hållbarhetsarbete. Det gillar vi.

ISO är ett internationellt organ för standardisering. För att systematisera, strukturera och öka farten i vårt hållbarhetsarbete, har vi använt standarden för socialt ansvarstagande, ISO 26 000, som utgångspunkt. Genom att göra en analys utifrån huvudområdena i ISO 26 000 och fråga våra intressenter om vad de tycker är viktigast, har vi hittat vilka hållbarhetsfrågor som är de mest relevanta för vår verksamhet. För att synliggöra vårt hållbarhetsarbete har vi valt att göra en hållbarhetsredovisning enligt GRI (Global Reporting Initative).