Miljöpåverkan

Vi har kommit en bit på väg. Men vi är inte framme än.

År 2007 beräknade vi för första gången hur stor miljöpåverkan vårt sätt att bedriva biluthyrning har. Det handlar bland annat om hur vi reser i tjänsten, hur effektivt vi hanterar däck vid däckskifte och hur smart vi vid behov flyttar våra fordon när det inte sitter en kund bakom ratten. Hittills har vi minskat våra interna utsläpp av fossil koldioxid med drygt en tredjedel.

Den största miljöpåverkan har dock vår fordonsflotta. Sedan 2005 har utsläppen från våra fordon minskat med nästan 40 procent per körd kilometer. Det handlar om ny bränsleteknik och mer energieffektiva motorer men också om att välja motorstorlekar och bilmodeller med omsorg.

Vi deltar i en rad projekt kring elbilar, har startat bilpooler* och samåkningstjänster som Roadmate* och Freerider.

Att klimatkompensera för våra egna tjänsteresor är en självklarhet och vi erbjuder också våra kunder en möjlighet att klimatkompensera för sina resor hos oss. Från och med 5 november klimatkompenserar vi alla våra Gold Plus Rewards-kunders resor. Vi har gjort mycket men är långt ifrån nöjda. Därför arbetar vi fortfarande hårt för att bli ännu bättre på att minska vår miljöpåverkan.

*Vi erbjuder inte längre dessa tjänster