Mångfald och jämställdhet

Hos oss är alla välkomna. Det är en självklarhet.

Vi vill att vår personalstyrka ska vara en återspegling av samhället. Vi är övertygade om att mångfald på arbetsplatsen stärker konkurrenskraften genom en ökad insikt om olika kunders krav, behov och förväntningar. Det ger oss inte bara nya kundgrupper utan gör oss samtidigt till en attraktiv arbetsgivare. Ett exempel på detta är att vi som enda biluthyrare i Sverige tillhandahåller fordon som funktionshindrade kan hyra. Ett affärsområde som vi kommer att utveckla mer framöver.