Klimatkompensation

Klimatkompensation med Hertz

På Hertz arbetar vi målmedvetet med att ständigt minska vår energiförbrukning och klimatpåverkan. Bland annat genom att ha en stor andel miljöbilar i vår hyrbilsflotta, och genom att reducera vår påverkan genom vårt sätt att bedriva biluthyrning. Som en förlängning av vårt miljöarbete erbjuder vi även frivillig klimatkompensering för dig som hyrbilskund. Tjänsten innebär att du själv kan kompensera för de fossila utsläppen från din hyrbil, via vår partner ZeroMission. Vi har även infört klimatkompensering för oss som arbetar på Hertz, på alla våra tjänsteresor och när vi hyr bil privat.

Så här fungerar det
Som kund kan du klimatkompensera din hyra. Du kompenserar för den sträcka du kört och när du lämnar tillbaka bilen ser du på hyresspecifikation hur mycket koldioxidutsläpp din resa gett upphov till samt vad det kostar. Kompensationen görs i Gold Standardprojekt som är en väletablerad standard för klimatkompensation. Som Gold Plus Rewards-kund kompenseras dina hyror automatiskt av oss. Vi erbjuder också våra företagskunder att teckna till klimatkompensation i sina avtal.

Vad kostar det?
Kostnaden beror på hur många gram koldioxid den bil du hyrt släpper ut per kilometer. Ju större motor och/eller drift på fossila bränslen; desto större blir utsläppen av koldioxid och följaktligen blir då även kostnaden högre. Det rör sig dock inte om några stora summor. Några kronor extra på ordinarie bilhyra, men desto större positiv inverkan på miljön. Fossilt drivna fordon kostar ca 1 krona/ mil att kompensera, etanoldrivna fordon ca 20 öre/mil

Jag vill veta mer:
-Klicka här för information om vilka miljöbilar som ingår i vår hyrbilsflotta.
-Klicka här för mer information om vår partner Zero Mission.