Arbetsmiljö

Att må bra på jobbet är nyckeln till framgång.

Vi fokuserar kontinuerligt på vårt arbetsmiljöarbete där vi till exempel gör uppföljning av sjukfrånvaron hos våra anställda. På så sätt hoppas vi kunna sänka sjuktalen. Vi har också flera projekt som syftar till att involvera och engagera personalen. Insatser avseende arbetsmiljön ser vi som en investering, inte som en kostnad.