Franchise

Hertz Sverige är ständigt på jakt efter drivna entreprenörer i syfte att genom franchiseavtal utvidga vårt stationsnät. Som en del av Hertz-familjen erbjuds franchisetagarna ett välkänt varumärkes erfarenheter och möjligheter.

Hertz erbjuder franchisetagare ett beprövat och lönsamt affärskoncept. Trots att de driver verksamheten i mindre lokal form backar vi upp samarbetspartners med en stordrifts många fördelar. Ett avtal tecknas med intressenter som reglerar villkor och möjligheter. På Hertz University, ett samarbete med IHM Business School i Göteborg, erbjuds en lång rad uppskattade utbildningar för dessa nya företagare.

Att vara franchisetagare

Franchisetagarna använder våra produkter och kampanjer. De betalar en del av sin omsättning till Hertz och får bland annat rätten att använda uthyrningssystemet TRAC. Vi säkerställer att kvalitén efterföljs samt att alla stationer nås av rätt information.

Huvuddelen av vårt stationsnät runt om i Sverige drivs i dag av franchisetagare och för att bli medlem i Hertz-familjen behövs ett aktiebolag. De olika franschiselösningarna ser ut så här:

  • Franchisetagare 1
    Du investerar själv i den vagnpark som ska hyras ut i din verksamhet.
  • Franchisetagare 2
    För dig som vill börja i mindre skala. Mot en fast avgift förser vi dig med en vagnpark. Detta koncept kräver mindre investeringar och du kan i egen takt arbeta dig fram till att bli renodlad franchisetagare.
  • Agent
    Att vara agent kan vara lönsamt för dig som driver företag med annan huvudnäring. Precis som i exempel 2 tillhandahåller vi vagnpark och du kan komplettera din affärsidé med biluthyrning.

De tre fundamenten i Hertz Sveriges dagliga verksamhet är alltså stationer i egen regi, franchisetagare och agenter. Vi arbetar med Sverige indelat i fem regioner; Norr, Mitt, Stockholm, Väst och Syd. Chefen för dessa regioner besöker regelbundet de olika stationerna för att medverka till inrättningens utveckling. Vi erbjuder även en säljorganisation med samma regionindelning som ovan.

Kort sagt Hertz är inte starkare än sina enskilda stationer därför gör vi allt för att underlätta den dagliga driften.

Är du intresserad av att starta en egen franchiseverksamhet och vill veta mer, fyll i formuläret eller kontakta Martin Ekman som är Operations Manager Franchise.