Miljöansvar

Vårt miljöansvar och klimatkompensation

Hertz är ett av Sveriges ledande hyrbilsföretag vilket medför ett stort ansvar. På Hertz arbetar vi aktivt med att förebygga och minska miljöbelastningen från vår verksamhet. Sedan december 2002 är Hertz Biluthyrning (First Rent A Car AB) certifierat enligt ISO 14001.
Arbetet med våra miljömål har lett oss från att tala om andelar miljöfordon i flottan till att beräkna den miljöpåverkan i fossilt koldioxid som vår flotta har. Både per körd kilometer och i totala utsläpp.

Miljöpolicy för Hertz, Bilreda och Sunfleet
Hertz, Sunfleet och Bilreda skall tillhandahålla mobilitetstjänster (allt från korttids- till långtidsuthyrning av fordon samt administration av vagnparker) med högsta kundtillfredsställelse, kvalitet och affärsetik. Vi skall erbjuda våra kunder den bästa servicen och de säkraste produkterna i branschen med minsta möjliga miljöpåverkan.

Hertz,Sunfleet och Bilreda finns representerat i hela Sverige via uthyrningskontor/poolplatser på flygplatser och inne i städerna. Genom att vara ett av de marknadsledande bolagen i branschen inom respektive ben skall vi genom vårt verksamhetsledningssystem verka för en långsiktig hållbar affärsutveckling och på så sätt bidra till det långsiktigt uthålliga samhället.

Detta skall vi nå genom att:
• förebygga och minska miljöbelastningen från vår verksamhet
• eftersträva ständiga förbättringar och verka enligt gällande miljölagstiftning, föreskrifter och andra krav.
• fortlöpande stärka miljökompetensen hos personalen och skapa engagemang, förståelse och ansvar för att vårt miljöarbete är strategisk och affärskritisk.
• ställa krav på våra leverantörer och samarbetspartners att de arbetar med samma värdering som oss.
• alltid använda bästa möjliga teknik enligt rådande förutsättningar och följa den tekniska utvecklingen i fordonsbranschen.

Hertz idag
Vi har sedan 2007 sänkt vår bilflottas totala utsläpp av fossil koldioxid trots att antalet körda kilometer har ökat med över 20 procent. Vi deltar i en rad projekt kring elbilar, har startat bilpooler och samåkningstjänster som Roadmate och Freerider.

2007 beräknade vi för första gången hur stor miljöpåverkan vårt sätt att bedriva biluthyrning har. Det handlar bland annat om hur vi reser i tjänsten, hur effektivt vi hanterar däck vid däckskifte och hur smart vi vid behov flyttar våra fordon när det inte sitter en kund bakom ratten. Hittills har vi minskat våra interna utsläpp av fossil koldioxid med drygt en tredjedel.

Att klimatkompensera för våra tjänsteresor är en självklarhet och vi erbjuder också våra kunder en möjlighet att klimatkompensera för sina resor hos oss – via vår partner Zero Mission. Vi har köpt utsläppsrätter motsvarande 1 000 ton. Dessa kommer från ett Vindkraftsprojekt i Nicaragua/Amayo.

Hertz och framtiden mer än bara miljö
Vi har sedan en lång tid tillbaka arbetat för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Våra insatser har historiskt framförallt gjorts inom miljöområdet där vår verksamhet har en omfattande påverkan. Arbetet har hela tiden utvecklats och idag följer vi standarden ISO 26000. Med hjälp av den fokuserar vi på långsiktig, hållbar affärsutveckling utifrån ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter. Sedan 2012 stödjer vi även FN:s Global Compact och dess 10 moralprinciper. Vi har gjort mycket men är långt ifrån nöjda och arbetar hårt för att bli ännu bättre.

Läs gärna mer om vårt hållbarhetsarbete här.

Läs mer om vår partner Zero Mission.